Öreghonvédek

Öreghonvéd, fakó panyókás sipkában
ballagdál az utcán csöndes egymagában.
A szakála fehér; a keze remegő.
Meg-megáll s kitér, hol sok a járókelő;
botra támaszkodik, és néz szomorúan.
Oly idegen köztünk, oly fáradt, bágyadott!
…Ha öreghonvéddel találkozol fiam,
térj ki, és emeld meg szépen a kalapod!
Ez öreg bácsinak fiatal korába
gyulladt ki nagy lánggal az ország határa,
s dőlt ránk a sok gyilkos rabló vad haramja; –
fejünkre megkondult a halál harangja.
A hazát menteni előállt a bátor,
s, hej, sok mező ivott piros vérharmatot…
…Ha öreg-honvéddel találkozol bárhol,
emeld meg fiacskám szépen a kalapod!
Tudod-e mit jelent: Isaszeg, Branyiszkó,
Kápolna, Segesvár, Budavár, Nagy-Salló?
Ez az öreghonvéd beszélhetne róla!
De hallgat ő. S hallgat a zöldelő róna.
S tudod-e mit jelent Nájgebájde s Arad,
Kufstein és Josefstadt? – Jobb is ha nem tudod…
…Mikor eléd kerül egy ily rokkant alak,
emeld meg fiacskám szépen a kalapod.
Lásd ez az öreg is gyermek volt hajdanán,
eleven, mint te vagy, s tekintete vidám;
orcáin a tavasz rózsái virúltak;
szólíták öcsémnek, fiamnak, ifjúnak.
Haj, de zivatar jött az ő tavaszára:
megrendült az ország s ő kardot ragadott…
…Ha öreghonvédnek pillantasz arcára,
emeld meg fiacskám szépen a kalapod!
Bizonynyal volt egy ház, ahol az ő nevét,
esténkint térdelve, könnyezve rebegék.
“Őrizd meg jó Isten a harcban apánkat!”
S ő is imádkozott: “Őrizd meg hazánkat!”
Ki tudja, hogy fakó régi atillája
hány mély sebet takar, mit a honért kapott…
…Kegyelettel nézz a vén honvéd arcára
s emeld meg fiacskám szépen a kalapod!
Lásd, az öreg ember olyan, mint az árnyék,
melynek napja lement, de valamit vár még:
nem tőlünk, nem is a nemzet királyától,
csak a halált várja Istentől magától.
…Ha nem is ismered, sohasem is láttad,
köszönj neki fiam, mint öregapádnak,
akár jó ruhát hord, akár koldusbotot…
emeld meg fiacskám szépen a kalapod!

(Gárdonyi Géza: Az öreghonvéd)

Gárdonyi Géza (1863-1922) verse kíválóan összefoglalja, hogy a dualizmus kori Magyarország társadalma milyen tisztelettel viszonnyult az 1848-1849-es szabadságharc veteránjaihoz.

A háborús konfliktus rokkantjairól való gondoskodás 1869 augusztusában tartott országos honvédgyűlésen merült fel először, amikor az Országos Honvédegylet alelnöke Vidats János indítványozta a Honvédmenház létre hozzását.

Az országos összefogás ellenére csupán 1871 október 1-jén sikerült letenni az épület alapkövét a ferencvárosi Soroksári út 62 szám alatt (napjainkban Soroksári út 114.). A Honvédmenház ünnepélyes átadására a pákozdi csata 24. évfordulóján került sor 1872. szeptember 29-én. A menház első lakója Zólyomi Mihály százados ezen a napon költözött be az épületbe.

A Honvédmenház eredetileg 100 honvéd befogadására volt alkalmas, nem véletlenül számított óriási kegynek ha egy veteránt felvettek a lakók közé. 1872-1928 között több, mint 1100 48-as honvédnak szolgáltatott otthont az intézmény, az I. világháború során a megcsapant létszám miatt, már alkalmas volt az épület a háború rokkantjait is befogadni.

Negyvennyolcas öreg honvédek – Bálint János felvétele – ADT / Élet 1913

1924-ben hivatalosan is Rokkantházá nevezték át az épületet azzal a kikötéssel, hogy a mindenkori 48-as veteránok mindig előnyt élveznek a helyek feltöltésénél. Az utólsó 48-as lakó Lebó István 1928-ban hunyt el.

Az épület  II. világháborúban az 1944. áprillis 3-ai bombázás során súlyosan megrongálodott, 1947-es légi felvételek alapján még állt. Az ezt követő évek során az objektumot lebontották és helyére gyárakat telepítettek. Az 1848-1849-es szabadságharc egykori mementója a feledés homályába merült, az egykori épület emlékét az erdeti helyén utcanév őrzi, de sajnos egyelőre az utcanévtáblák nem kerültek kihelyezésre. Az oldalunk célja, hogy a Honvédmenház alapításának 150. évfordulója alkalmából méltóképen megemlékezünk a veterán gondozásban fontos szerepet játszó intézményről.

A honvédmenház lakói barna atillát és kék panyókás tábori sapkát viseltek (sötétkék színben, a parancsnokok arany, a honvédek veres vitézközéssel és bojttal) – a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből:

A Honvédmenház öreghonvédjeinek panyókás tábori sapkája (a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből)

 

A Honvédmenház utolsó 48-as honvéd lakói

 

Tiszti szoba a Menházban
Kártyázó veteránok a Menházban
Gyermekek az öreg honvédekkel
Idős ’48-as honvéd 1918-ban az Országház lépcsőjén, a Köztársaság kikiáltásakor
A honvéd-menedékház és lakói A honvéd-menedékház Budavár ostromában részt vett honvédek

Kolduló öreghonvéd

Öreg kolduló 48-as honvéd az 1890-es években a Ferenciek terén, a Hatvani/Kossuth utca sarkán. A pesti ferences templom előtt. Klösz György felvétele