Szerzők

Tudományos munkatárs:

Ress Zoltán történész

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Könyvgyűjtemény, gyűjteménykezelő

Szerkesztő:

Berlinger Gábor hő. százados

Hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj
parancsnok

Helytörténeti munkatárs:

Dr. Gönczi Ambrus muzeológus 

 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
igazgató

Kutatási szakterületem a 48-as honvédmozgalom kutatása, a honvédegyletek és a Honvédmenház történetének feltárása, a honvéd veteránok utóélete és az utolsó 48-as honvédek kérdése. Fontosnak tartom, hogy a feltárt kutatási eredmények mellett gyakorlati haszonnal is járjon egy-egy munkafolyamat. Erre pozitív peldaként szolgál a Fiumei úti Nemzetti Sírkertben található Lebó-sír felújítása, melyet 2021-ben a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kezdeményezett. A Honvédmenház alapításának 150. évfordulója kapcsán szeretném, ha a szabadságharc egykori mementója bekerülne a köztudatba és méltó módon megemlékeznénk az évfordulóról. Erre minden esély adott, hiszen mind a veterán gondozás, mind az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc utóélete, mind pedig Ferencváros helytörténete szempontjából fontos volt ez az épület.

Cserey Ignác honvéd ezredes, a Budai 2-ik Honvédzászlóalj első parancsnoka, a Honvédmenháznak 1888-1896 között volt a parancsnoka, 1894-ben ő vezette az öreg honvédek élén Kossuth Lajos temetésén a gyászmenetet. Csapatunk kiemelten ápolja Cserey Ignác emlékét, szülőhelyén, az erdélyi Bardocon kopjafát emeltünk, Egerben a sírjánál is minden évben megemlékezést tartunk. Fontos számunkra az 1848/49-es Szabadságharc egykori Hőseinek története, veterán ápolásuk bemutatása, ezért aktívan részt veszünk a Honvédmenház történetének feldolgozásában, bemutatásában. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alelnökeként a honvédmenház jubileumi megemlékezését készítem elő.

 

Szerzői jogok

I. Általános szabályok

A honvedmenhaz.hu weboldalon található minden szerzői jogi védelmet élvező mű (fénykép, írás, rovatok címe, adatbázisok, valamint a honvedmenhaz.hu (domain név) a szerzők szellemi tulajdonát képezi.

A honvedmenhaz.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag a szerzők előzetes írásbeli engedélyével használhatóak fel.

A szerzők és a honvedmenhaz.hu weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni illetve a weboldal felépítését, szerkezetét utánozni.

A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

II. A szerzői jog megsértésének következményei

A szerző jogainak megsértése esetén a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet.

A szerző jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.

III. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Felhasználók a honvedmenhaz.hu weboldalra történő belépéssel a fenti feltételeket elfogadják.

Kapcsolat: info @ budaihonvedek.hu

 

Az oldal létrehozását segítették:

A budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium diákjai (adatfeldolgozás)

Carrigan Miklós és Péter (angol fordítás)