Érdekességek

Kossuth Lajos 1894. április 1-jei temetésén fontos és megtisztelő feladatot kaptak a Menház öreg lakói. A koporsót a lovas rendőrök mögött az agg vitézek kísérték – nyolcvanhat esztendős parancsnokuk – Cserey Ignác ezredes vezetésével, mivel a hivatásos katonáknak szigorúan megtiltották a részvételt.

Ismertető szöveg: “A másik feltűnő csoport volt az 1848/9-iki öreg honvédek csapata. Az országos honvédegyletek képviselői, Péchy Tamás elnök és a honvédmenedékház tagjai díszegyenruhában, Cserey Ignácz ezredesük vezetése alatt. Szabadságharczunk veteránjai közt egész sereg érdekes alak volt. Roskatag aggastyánok búsan lépdeltek a még mindig egyenes tartású öreg honvédek mellett. Egyben mindannyian egyeztek: köny ragyogott mindenik szemében. Némelyek úgy a törődöttség, mint a nagy fölindultság miatt aligalig tudtak járni is, de azért mindnyájan megtették a hosszú utat a temetőig. Az utczákon felgyülemlett sokaság tisztelettel köszöntötte az öreg honvédeket, a kik a haza atyját utolsó útján végig kisérték. ”
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. április 15.)

Kossuth temetése Budapesten, ápril 1-jén. Az öreg honvédek csoportja az Erzsébet körúton.
  • – – – – – – – – –

Botrány a Honvéd-menházban.

A Népszava 1909. április 9-i számában adta a közvélemény tudtára, hogy fellázadtak a Soroksári úti Honvéd Menház lakói.