A Honvédmenház Felügyelő Bizottsága

A Honvédmenház Felügyelő Bizottságának elnökei: