A Honvédmenház lakói

Az első sorban ülnek (balról jobbra): Hegyesi Béla hadnagy, László János hadnagy, id. gróf Bethlen Miklós őrnagy, Szentimrey Kálmán százados (Honvédmenház parancsnoka), Horváth Károly százados, Bakó János hadnagy, Theodorovics István hadnagy.

A második sorban (balról jobbra): Petiovics Ignácz hadnagy, Kosztolányi István tizedes, Fischer Adolf őrmester, Szirmay György hadnagy, Ficker József őrmester, Gaál György őrmester, Kobetics Adolf tizedes, Valkó Mihály őrmester, Mendrey Mihály őrmester, Arányi Alajos hadnagy, Fischer Lajos hadnagy, Csaszkó Ferencz hadnagy.

A harmadik sorban (balról jobbra):Kozma László közvitéz, Katona Lajos közvitéz, Westermayer Béla közvitéz, Balázs Kálmán közvitéz.

A negyedik sorban (balról jobbra):Novelly Imre tizedes, Schemniczky Mihály tizedes, Földesi Lajos őrmester, Katona János tizedes, ifj. Szabó Nándor tizedes, Engel Salamon tizedes, Halmi Mihály őrmester.

Az ötödik sorban (balról jobbra): Csoma István őrmester, Balázs Ferencz közvitéz, Ábel Imre őrmester, Zihali Gergely közvitéz, Kalány György tizedes, Filó József tizedes, Holik János tizedes.

A legfelső sorban (balról jobbra): Gladits János közvitéz, Windisch József tizedes, Kaszás Pál őrmester, Fain Péter közvitéz, Németh István közvitéz, Tánczos Adolf őrmester, Krick Ede őrmester, Grimm József őrmester, Kabók Benjamin őrmester, Kovácsik János közvitéz, Sárdi Antal közvitéz, Soltész Miska őrmester, Busbacher Gáspár őrmester, Sárközy Péter őrmester, Kupecz János őrmester, Laskai Menyhért őrmester, Petrovics József őrmester, Nagy József őrmester, Perlfaszter Ignácz őrmester, Id. Szabó Sándor őrmester, Szabó Ferencz őrmester.

(Donáth Dezső fényképe a Vasárnapi Újság 1899. 22. számban)

A Honvédmenház lakói (1872-1912) 

A Honvédmenház anyakönyve alapján a lakók alapadatai:

  1. Zólyomi Mihály (a menház anyakönyvében Zóloymi Ivánként szerepel, Bona Gábornál Zólom [Zólomi]  Ivánként, 1848-ig Seltenreich János) (1816-1874) százados, a menházban hunyt el. 1835-1836 között a 2. gyalogezredben szolgált. 1848. november 11-én kinevezték hadnaggyá a 49. honvédzászlóaljnál. 1849. január 23-án előléptették főhadnagyi beosztásba. Előbb az aradi,  majd a temesvári ostromsereg tagja az V. (bánsági) hadtest kötelékében. 1849 június 29-én a 146. honvédzászlóalj századosá léptették elő, ebben a rendfokozatban tette le a fegyvert világos-szőllősnél.  A kiegyezéskor ügyvédsegédként dolgozott Budán. Tagja volt a Budai városi Honvédegyletnek. A Honvédmenház első 48-as lakója volt. 1874. április 15-én hunyt el a Honvédmenházban.
  2. Mayer János őrmester, saját kérelem folytán elbocsátatott
  3. Ott Rakó tizedes, rossz magaviselete miatt kiutasítatott
  4. Székely Károly őrmester (1820, Mindszent – ?) nőtlen, 3. honvédzászlóaljban szolgált, a menházból kiutasítatott
  5. Loval Károly százados cs. kir. 5. tüzérezredben szolgált, az irgalmasok kórházában meghalt
  6. Lengváry István alorvos (1792 ? Heves megye – 1878. március 24. Budapest) özvegy, 1873. júlus 16-án vették fel, római katolikus vallású, elhunyt az Apácza kórházban a Mária utcában
  7. Filoczy Lajos tizedes (1825, ? – ?) Felesége Pesten lakott, honvéd tüzér, saját kérelmére elbocsátották 1876. július 22-én
  8. Liszkay Mihály hadnagy, (1810, ?- 1875. február 21., Budapest) Utász századnál szolgált, meghalt Budán az irgalmasoknál

A listánk folyamatosan bővül…

 

Felhasznált irodalom:

Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II. kötet. Heraldika, Budapest, 2008-2009.