Küldöttségek

A Honvédmenház küldöttségei ünnepségeken, emlémű avatásokon, temetéseken

A budai Honvéd-emlék leleplezési ünnepélye, 1877. május 21-én.

„A homlok-oldalon: Itt nyugosznak az 1849 május 21-én Budavára bevételénél elesett vitéz honvédek porai. Áldás emlékükre!
A hátsó oldalon: Az 1848/9-ki honvédek emléke éljen örökké!
A jobb oldalon: A honért és függetlenségért vérzettek el.
Végre a negyedik oldalon: Felállította a budai honvédegylet által kiküldött bizottság 1877 május 21-én”

A budai Honvéd-emlék leleplezési ünnepélye, 1877. május 21-én.

A Honvéd-szobor az 1849-ben Budavárat elfoglaló szabadságharcosok tiszteletére állították.

A szobor a Várnegyed központi részén található a Dísz téren. A Dísz tér főként egy- és kétemeletes régi lakóházak által határolt, észak-déli irányban elnyújtott terület Budapest I. kerületében.

A talpazat anyaga mészkő magassága 5,3 m, a szobor anyaga bronz magassága 4,2 m. A szobor egy a vár bevételekor megsérült honvédtisztet ábrázol, jobbján kard bal kezében pedig a magasra kitartott nemzeti lobogó. Fölötte Géniusz alakjának szobra emelkedik amint az érdem koszorúját készül a sebesült tiszt homlokára helyezni. A talpazatának négy sarkán egy-egy vasgolyó található.