Az utolsó honvédek

Lebó István:

A Pesti Hírlap fotója a Nemzeti Múzeum előtti ravatalról

Ravatalát a múzeumlépcsőn állították fel, mint néhány évvel korábban a budaörsi csata halottainak koporsóit. A Nemzeti Múzeum portikuszának nagy oszlopait fekete lepellel borították. A gyászolók a temetés napján megtöltötték nemcsak a Múzeumkertet , hanem a környező utcákat is. A gyászszertartás június 5-én 4 órakor vette kezdetét, melyet Árvai Nagy Bálint tábori esperes vezetett. Az Operaház kórusa énekelt, majd gyászbeszédek következtek. Az elsőt Mayer János földművelésügyi miniszter tartotta, majd Ripka Ferenc főpolgármester búcsúzott a Főváros nevében Lebó Istvántól. A beszédeket Hegedűs Loránd volt miniszter zárta, aki Kossuth népe nevében szólt. Ezt követően elindult a gyászmenet, amelyben az említetteken kívül még ott volt Csáky Károly honvédelmi miniszter, valamint a Felsőház és a Képviselőház elnökei és a honvédség számos egységének képviselői. A gyászmenetet lovasrendőrosztag zárta.

Lebó István temetési menete a Fiumei úton. A Pesti Hírlap riportfelvétele, 1928.

Az utolsó honvédet a Fiumei úti temetőben temették el közel Kossuth Lajos mauzóleumához (ma: 31. parcella). A sírba helyezést követően háromszoros díszsortűzzel búcsúztatták az öreg honvédet. A Kis Ujság tudósítója, Debreczeni-Droppán Béla így zárta sorait: „Hullottak a göröngyök az ezüsttel díszitett fekete koporsóra, de ebbe a sírba csak Kossuth Lajos utolsó katonáját temette az ország népe, nem pedig a nyolcvan év előtti szabadságharc eszményeit.”

Lebó István sírja a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben felújítás előtt és után