Honvédmenház kiállítás megnyitója

Kossuth Lajos elfogyott regimentje, ’- 48-as veterángondozás és a Honvédmenház története

A Honvédmenház történetéről szóló kiállítást október 14-én dr. Hermann Róbert főtanácsos, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese nyitotta meg, aki beszédében utalt rá, hogy a kiállítás remekül szemlélteti a korábbi időkben megtalálható társadalmi szolidaritást, hiszen a háború utáni társadalomban az embereknek maradt annyi erejük, hogy az elesettek felé forduljanak és támogassák őket. Ez a hozzáállás a jelen és jövő kor emberei számára is példaértékű.

dr. Hermann Róbert beszéde

A kiállításon 18 tabló és 9 vitrinben több, mint 200 műtárgy szerepel, többek között magánleveleket és a menházban használt tárgyakat is megtekinthetik a látogatók. A magas színvonalú kiállítás megvalósulása elsősorban Ress Zoltánnak és Szoleczky Emesének, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak és Gönczi Ambrusnak, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének köszönhető. A kiállítás mellett a honvedmenhaz.hu weboldal is sok információt nyújt a menház életéről.

Ress Zoltán, Szoleczky Emese és Gönczi Ambrus

A Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományőrzői 5 fővel vettek részt a kiállítás megnyitóján, Berlinger Gábor hő. százados pár mondatban beszélt zászlóaljuk története és a menház kapcsolatáról, hiszen a Budai 2-esek első parancsnoka, Cserey Ignác honvéd ezredes 1888-1996 között a Honvédmenház parancsnoka is volt.

Berlinger Gábor hő. százados, a Budai 2. Honvédzászlóalj paracsnoka

A kiállítás  2023. március 15-ig tekinthető meg a Ráday utca 18. szám alatt (belépni az Erkel utca 15. felől lehetséges).

Fotók: Kormány Gábor (Zrínyi Média) és Debreczeni-Droppán Béla, Görög István, Ferencvárosi Művelődési Központ

Kapcsolódó cikk:

Megnyílt a „Kossuth Lajos elfogyott regimentje” című kiállítás – Honvédelem.hu

Kurátori tárlavezetés – Ress Zoltán
A három kurátor, Ress Zoltán, Szoleczky Emese és Gönczi Ambrus

Pillanatképek a kiállítás megnyitóról

Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Döme Zsuzsanna, Ferencváros alpolgármestere köszönti a látogatókat
dr. Hermann Róbert történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa